ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

12ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Βάσει του Νόμου 4589/2019, άρθρα 57,58,60

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 510 ΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Για 11η συνεχή χρονιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής που οργανώνει κάθε χρόνο η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Βʼ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα.

 

Η έναρξη του 12ου Σεμιναρίου προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2020 και τα μαθήματα γίνονται μόνο Σαββατοκύριακα,  9 π.μ. έως 3 μ.μ.

Το Σεμινάριο ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2020 και λήγει τον Απρίλιο του 2021 (7μηνη διάρκεια). 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:
Θεωρητική Κατάρτιση βιωματικού χαρακτήρα (εκπαίδευση με Video, βιωματικές ασκήσεις, εκπαίδευση με νέες τεχνολογίες, ομάδες εργασίας με εποπτεία).
Πρακτική εξάσκηση (προαιρετική) σε δημόσιους φορείς και σχολικές μονάδες (ΣΜΕΑΕ) Ειδικής και Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Παρέμβασης και Υποστήριξης με ειδική θεματολογία και σε Μελέτες Περίπτωσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Τα προγράμματα παρέμβασης και υποστήριξης αφορούν μελέτες περίπτωσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές δυσκολίες.

 

Με βάση τον Νόμο Ειδικής Αγωγής 4589/2019, απονέμεται Πιστοποιητικό Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και χορηγούνται μονάδες ECVET για διεθνείς πιστοποιήσεις.

 

Το Σεμινάριο:

1. Έχει λάβει έγκριση από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ. πρωτ. 1819031404/14-05-2019)

2. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτεί με 2 μόρια εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π (Ειδικό Εκπαιδευτικό ή Βοηθητικό Προσωπικό) για ένταξη στους πίνακες της Ειδικής Αγωγής.

3. Χορηγεί 42 πιστωτικές μονάδες ECVET για διεθνείς πιστοποιήσεις.

 

Εναλλακτικά το Σεμινάριο δίνει τις εξής δυνατότητες:

Μερική συμμετοχή σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μεμονωμένες θεματικές ενότητες.
Προϋπόθεση για αυτό είναι:
1.Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης 1 Σαββατοκύριακου (εφόσον η επιλεγμένη θεματική ενότητα ολοκληρώνεται σε 1 Σαββατοκύριακο).
2.Υποχρεωτική παρακολούθηση ολόκληρης της θεματικής ενότητας που έχει επιλεγεί.

Στους συμμετέχοντες που θα επιλέξουν μεμονωμένες θεματικές ενότητες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει Θεωρητική Κατάρτιση πρακτικού χαρακτήρα (βιωματικές ασκήσεις, εκπαίδευση με Video, εκπαίδευση με νέες τεχνολογίες, ομάδες εργασίας με εποπτεία) με τις εξής θεματικές ενότητες:

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

26-27/09/2020

Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις  στην Ειδική Εκπαίδευση.  Προσδιορισμός του επιστημονικού πεδίου της Ειδικής Αγωγής
♦ Σταθμοί στην εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης – δομές, στόχοι, περιεχόμενο
♦ Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας – σχεδιασμός για όλους («Design for All»)
♦ Κατηγοριοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
♦ Διεπιστημονική αξιολόγηση – διαφορική διάγνωση – διαγνωστικά κριτήρια
♦ Αναλυτικά προγράμματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
♦ Ταξινόμηση Αναπτυξιακών, Ψυχικών, Συναισθηματικών  Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς (ICD10/ DSM-V/WAIS) στην παιδική και εφηβική ηλικία

Διάρκεια
1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

03-04/10/2020

Παροχή Υποστηρικτικών Προγραμμάτων στο Γενικό Σχολείο: ΣΔΕΥ – ΕΔΕΑΥ – Παράλληλη Στήριξη

♦ Πρότυπα Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία

♦ Ρόλοι της Διεπιστημονικής ομάδας στο γενικό σχολείο

♦ Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας της ΕΔΕΑΥ

♦ Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη μαθητών – Παράλληλη στήριξη

♦ Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην εκπαίδευση

♦ Μελέτες Περίπτωσης

Διάρκεια
1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

17-18/10/2020 & 31/10-01/11/2020

Πρώιμη Παρέμβαση

♦ Σύγχρονες απόψεις για την αναγκαιότητα της πρώιμης παρέμβασης

♦ Γιατί είναι η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική: στόχοι και αποτελεσματικότητα

♦ Πρώιμη Ανίχνευση Αναπτυξιακών Διαταραχών στα Παιδιά με Ειδική Ανιχνευτική Δοκιμασία

♦ Πρώιμη παρέμβαση για βελτίωση γνωστικής έκβασης

♦ Στρατηγικές Πρώιμης Παρέμβασης με ειδικά προγράμματα (portage, early bird κ.ά.)

Προσχολική ηλικία

♦ Έλεγχος της Σχολικής Ετοιμότητας
♦ Γραφοκινητικές δεξιότητες και Κινητικές δυσκολίες στην προσχολική ηλικία

♦ Εκπαιδευτικά προγράμματα δίχρονης προσχολικής αγωγής και μαθησιακές δυσκολίες

♦ Σύγχρονη Ταξινόμηση αναπηριών (ICF)

♦ Ψυχομετρικά τεστ

 

Διάρκεια
2 Σαββατοκύριακα (28 ώρες)

 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

07-08/11/2020

Γλωσσική ανάπτυξη: Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Προβλημάτων  Λόγου και Ομιλίας
♦ Η εξέλιξη του Λόγου & της Ομιλίας στην Προσχολική ηλικία
♦ Συνήθεις Διαταραχές του Λόγου στα Παιδιά (Αρθρωτικά, Φωνολογικά, Σημασιολογικά και Μορφολογικά Προβλήματα, Διαταραχή του ρυθμού της ομιλίας-Τραυλισμός)
♦ Σημασία της πρόληψης των διαταραχών λόγου πριν την έναρξη του σχολείου
♦ Διάγνωση & Αντιμετώπιση των Προβλημάτων του Λόγου και της Ομιλίας στα Παιδιά
♦ Συσχετισμός προβλημάτων λόγου και ομιλίας με τις μαθησιακές δυσκολίες

Διάρκεια
1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

21-22/11/2020

Αισθητηριακές αναπηρίες: Κώφωση – Τύφλωση

Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των  μαθητών με προβλήματα  όρασης και ακοής στην Ελλάδα

♦ Παιδική Βαρηκοΐα – Κώφωση
♦ Η τεχνολογία στην κώφωση: ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα
♦ Οι επιπτώσεις της απώλειας ακοής στην γλωσσική ανάπτυξη κωφών και βαρήκοων παιδιών
♦ Διαταραχές όρασης στα παιδιά
♦ Αντιμετώπιση των διαταραχών όρασης
♦ Η σχολική ένταξη των κωφών και βαρήκοων μαθητών
♦ Η εκπαίδευση των μαθητών με προβλήματα όρασης

♦ Βιωματικό εργαστήρι στις τεχνικές συνοδείας, την κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

Διάρκεια

1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

28-29/11/2020

Νοητικές και κινητικές αναπηρίες

Σύγχρονη προσέγγιση & ταξινόμηση

♦ Έννοιες – ορισμοί – κατηγοριοποιήσεις – ερμηνευτικές προσεγγίσεις
♦ Η παιδαγωγική αντιμετώπιση της νοητικής καθυστέρησης
♦ Κοινωνική ένταξη & ποιότητα ζωής

♦ Επιπτώσεις της νοητικής καθυστέρησης στην οικογένεια, το σχολείο και την πολιτεία
Κινητικές αναπηρίες:
♦ Εννοιολογικές προσεγγίσεις της αναπηρίας
♦ Ενταξιακή διαδικασία και σχολική ένταξη των παιδιών με κινητικές αναπηρίες
♦ Διδακτικές Πρακτικές και Στόχοι – προγράμματα παρέμβασης – εξατομικευμένο πρόγραμμα

Διάρκεια

1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

05-06/12/2020 & 12-13/12/2020

Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης

Διαδραστικά μοντέλα εκπαίδευσης μέσω πολλαπλών Μορφών Τέχνης
♦ Η αξιοποίηση των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση για μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση
♦ Διαπροσωπική / Κοινωνική/ Ενδοπροσωπική / Συναισθηματική Νοημοσύνη
♦ Χωρική- Εικαστική Νοημοσύνη για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο, ανίχνευση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη γενική τάξη

♦ Μουσικές εφαρμογές στην εκπαίδευση ατόμων με νοητικές, αναπτυξιακές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
♦ Κιναισθητική Νοημοσύνη – Ενεργοποίηση συναισθηματικού και σωματικού λόγου στη σχολική καθημερινότητα – Εναλλακτικές Μέθοδοι αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών στην Τάξη
♦ Παιγνιοθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι,  παιχνίδι ρόλων

♦ Παιδικό ιχνογράφημα, στάδια ανάπτυξης παιδικού σχεδίου

♦ Εικαστικό εργαστήρι

Διάρκεια
2 Σαββατοκύριακα (28 ώρες)

 

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

19-20/12/2020

Συναισθηματικές δυσκολίες & Διαταραχές Συμπεριφοράς στην Παιδική & Εφηβική Ηλικία

♦ Συναισθηματικού τύπου Διαταραχές. Αγχώδεις Διαταραχές (Σχολική Φοβία, Διαταραχή άγχους αποχωρισμού, Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή)
♦ Διαστάσεις προσωπικότητας, γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κι αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων σε μαθητές τμημάτων ένταξης
♦ Η εξέλιξη της ψυχοπαθολογίας των διαταραχών σχολικής μάθησης στην εφηβεία. Η συνύπαρξη διαταραχών διαγωγής (συμπεριφοράς) και συναισθηματικών διαταραχών.
♦ Αντιμετώπιση των Διαταραχών Συμπεριφοράς με Ειδικές Θεραπευτικές Μεθόδους
♦ Οι διαταραχές συμπεριφοράς στη σχολική καθημερινότητα. Αντιμετώπιση και παρέμβαση
♦ Επιθετικότητα και Συναισθηματική οργάνωση και αυτοεικόνα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
♦ Θεωρητικές προσεγγίσεις των προβλημάτων συμπεριφοράς και των συναισθηματικών δυσκολιών
♦ Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική τάξη. Ορισμός, μορφές, επίπεδα και ρόλος της σύγκρουσης
♦ Ευρύτερη και διαμεσολαβητική επιθετικότητα στο σχολείο. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (Bullying)

Διάρκεια
1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

16-17/01/2021 & 23-24/01/2021

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Δοκιμασίες διάγνωσης – Εκπαιδευτικά Προγράμματα Υποστήριξης στο Σχολείο και στην Οικογένεια 

♦ Αυτισμός: Σύγχρονες Απόψεις και Τάσεις
♦ Αυτισμός, Διαταραχή λόγου & επικοινωνίας

♦ Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας
♦ Αντιμετώπιση των Αυτιστικών Διαταραχών από τον εκπαιδευτικό και τον θεραπευτή
♦ Η εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό

♦ Μελέτες Περίπτωσης

Διάρκεια
2 Σαββατοκύριακα (28 ώρες)

 

10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

06-07/02/2021 & 20-21/02/2021 & 27-28/02/2021

Μαθησιακές Δυσκολίες

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης των Μαθησιακών Δυσκολιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Νέες τεχνολογίες
♦ Ορισμός μαθησιακών δυσκολιών
♦ Αναπτυξιακή πορεία μαθησιακών δυσκολιών
♦ Ο ρόλος της διεπιστημονικής αξιολόγησης – οργάνωση ατομικού φακέλου

♦ Τεστ Αξιολόγησης και Διάγνωσης Μαθησιακών  Δυσκολιών και δυσκολιών Μάθησης
♦ Ειδικά και εξατομικευμένα  προγράμματα για τις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από τις προσαρμογές και διαφοροποιήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων
♦ Εκπαιδευτικά εξατομικευμένα Προγράμματα για την υποστήριξη μαθητών με γλωσσικές διαταραχές
♦ Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του γραπτού λόγου για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στη Β/Θμια Εκπαίδευση
♦ Δυσλεξία και διαφοροποιημένη διδασκαλία στη γενική τάξη στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση
♦ Εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης δυσκολιών στην ανάγνωση μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
♦ Δυσαναγνωσία – δυσορθρογραφία: Ανίχνευση με διαγνωστικά εργαλεία, Εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης δυσκολιών στην ανάγνωση
♦ Δυσαριθμησία: Δυσκολίες στις προμαθηματικές και στις μαθηματικές έννοιες και στις Μαθηματικές δεξιότητες
♦ Εκπαιδευτικά εξατομικευμένα προγράμματα για την υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
♦ Χαρισματικά παιδιά και σχολική καθημερινότητα

♦ Βιωματικές Μελέτες Περίπτωσης

Διάρκεια
3 Σαββατοκύριακα (42 ώρες)

 

11η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

06-07/03/2021

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα

♦ Το Υπερκινητικό Παιδί-Διαγνωστική Προσέγγιση-Νέα κριτήρια διάγνωσης
♦ Αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ
♦ Τεχνικές αντιμετώπισης συμπεριφοράς παιδιών με ΔΕΠ-Υ
♦ Μαθησιακές δυσκολίες & ΔΕΠ-Υ
♦ Διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
♦ Εκπαιδευτικά προγράμματα υποστήριξης των εφήβων με ΔΕΠ-Υ

Διάρκεια
1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

12η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

20-21/03/2021 & 03-04/04/2021

Μοντέλα επικοινωνίας στο Σχολείο για Όλους («inclusive education»)
♦ Τμήμα ένταξης (Τ.Ε.) / Παράλληλη Στήριξη / Κατ’ οίκον διδασκαλία
♦ Η μετάβαση – ένταξη μαθητών από το ειδικό σχολείο στο γενικό σχολείο
♦ Προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με την ένταξη και τη συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στη Β/Θμια Εκπαίδευση
♦ Αναδυόμενη και πολυπρισματική επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
♦ Δεξιότητες επικοινωνίας για τον εκπαιδευτικό ειδικής – και γενικής αγωγής στο σχολικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της σχολικής ένταξης
♦ Δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας ενηλίκων και εφήβων στο σύγχρονο πολυμορφικό σχολείο.
♦ Συμβουλευτική
♦ Κατάρτιση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη των παιδιών με προβλήματα στη σχολική τάξη
♦ Σχολική ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
♦ Συμβουλευτικά κέντρα Δήμων για την οικογένεια και τα παιδιά –υποστηρικτικές δομές και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικογένεια
♦ Συμβουλευτική Ενηλίκων με εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία. Δεξιότητες Συμβουλευτικής στη σχολική τάξη

Διάρκεια

2 Σαββατοκύριακα (28 ώρες)

 

13η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

10-11/04/2021

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Εθισμός στο Διαδίκτυο

♦ Ψηφιακή εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή – Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη για μαθητές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική τάξη και στα Τμήματα Ένταξης
♦ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για εκμάθηση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών στο δημοτικό και στο γυμνάσιο
♦ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Ένα Χρήσιμο Εργαλείο στην Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Η Υποστηρικτική Τεχνολογία σε Παιδιά με Κινητική Αναπηρία
♦ Η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε Παιδιά με Νοητική Υστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες

♦ Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Εθισμός στο Διαδίκτυο

Διάρκεια

1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

 

14η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

24-25/04/2021

Παρουσιάσεις και συμπεράσματα από την Πρακτική Άσκηση. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά Μελέτη Περίπτωσης

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά Μελέτη Περίπτωσης – Αξιολόγηση Σεμιναρίου

♦ Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Μελετών Περίπτωσης

♦ Συμπεράσματα από την πρακτική άσκηση

♦ Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Διάρκεια
1 Σαββατοκύριακο (14 ώρες)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δίνεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης του Σεμιναρίου (WEBINAR) σε όλους τους συμμετέχοντες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόμη και στο εξωτερικό, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας LIVEMEDIA.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το Σεμινάριο απονέμεται Πιστοποιητικό Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες βάσει του Νόμου Ειδικής Αγωγής 4589/2019 και χορηγούνται μονάδες ECVET για διεθνείς πιστοποιήσεις.

 

Το Σεμινάριο:

 

1. Έχει λάβει έγκριση από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ. πρωτ. 1819031404/14-05-2019)

 

2. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτεί με 2 μόρια εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π (Ειδικό Εκπαιδευτικό ή Βοηθητικό Προσωπικό) για ένταξη στους πίνακες της Ειδικής Αγωγής.

 

3. Χορηγεί 42 πιστωτικές μονάδες ECVET για διεθνείς πιστοποιήσεις,

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

– 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)

– 0,5 μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

– 0,5 μόριο σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

– Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

 

Ειδικότερα:

 

Στα άρθρα 57, 58, 59 και 60 τα οποία αφορούν στα κριτήρια των αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και μελών Ε.Β.Π. αντίστοιχα, αναφέρεται: «Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»

 

Επιπλέον, στο άρθρο 58 «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.» στην παράγραφο 4 προβλέπεται η ένταξη των κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης του σεμιναρίου στον επικουρικό πίνακα για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή.

 

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

 

α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β΄, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα. β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα είναι τα ακόλουθα:

 

αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών»

 

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη μοριοδότηση, οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να εξετάζουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

 

Στους συμμετέχοντες που θα επιλέξουν μεμονωμένες θεματικές ενότητες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους παρακάτω Κανόνες του Σεμιναρίου:

 

1. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική.

2. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ωρών του Σεμιναρίου.

3. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών ή τροποποίησης του επιστημονικού προγράμματος, όσον αφορά τους ομιλητές και τις ημερομηνίες των εισηγήσεων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Αρχικό κόστος Σεμιναρίου: 700 € 

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων
Τα δίδακτρα θα καταβληθούν σε 4 δόσεις.

 

Κόστος Σεμιναρίου: 630 € (-10%) για εγγραφές έως 14/08/2020

Προκαταβολή: 150 € (Καταβολή με την εγγραφή σας)
2η δόση: 160 € (καταβολή έως 14/12/2020)
3η δόση: 160 € (καταβολή έως 12/02/2021)
4η δόση: 160 € (καταβολή έως 09/04/2021)

 

665 € (-5% αν εμπίπτετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες έκπτωσης) 

Προκαταβολή: 150 € (Καταβολή με την εγγραφή σας)
2η δόση: 172 € (καταβολή έως 14/12/2020)

3η δόση: 172 € (καταβολή έως 12/02/2021)
4η δόση: 172 € (καταβολή έως 09/04/2021)

Έκπτωση 5% για:

– Φοιτητές
– Εξόφληση του Σεμιναρίου απολύτου μετρητοίς

– Κατόχους κάρτας ανεργίας

– Άτομα με ειδικές ανάγκες

– Πολύτεκνους

Σημ. Συνολική ανώτερη έκπτωση έως 10% στην περίπτωση που εμπίπτετε σε 2 από τις ανωτέρω κατηγορίες έκπτωσης

 

 

 

Κόστος Μερικής Παρακολούθησης
Αφορά σε συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεμονωμένες θεματικές ενότητες μόνο δια ζώσης

Κόστος συμμετοχής για 1 σαββατοκύριακο: 70 €

Η καταβολή/εξόφληση θα γίνει με την αίτηση συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής για 2 σαββατοκύριακα: 130 €

Η καταβολή/εξόφληση θα γίνει με την αίτηση συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής για 4 σαββατοκύριακα: 240 €

Τα δίδακτρα θα καταβληθούν σε 2 δόσεις.
1η καταβολή: 140 € Πριν την έναρξη του Σεμιναρίου
2η καταβολή: 100 € Εξόφληση

Κόστος συμμετοχής για 8 σαββατοκύριακα: 400 €

Τα δίδακτρα θα καταβληθούν σε 3 δόσεις
1η καταβολή: 150 € Πριν την έναρξη του Σεμιναρίου
2η καταβολή: 125 €
3η καταβολή: 125 €

 

Επιστροφή καταβολών δεν γίνεται και ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος για την δήλωση και την δυνατότητα του να παρακολουθήσει το Σεμινάριο.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Το σεμινάριο δίνει την δυνατότητα μερικής συμμετοχής σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μεμονωμένες θεματικές ενότητες. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι:
1.Ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης 1 Σαββατοκύριακου (εφόσον η επιλεγμένη θεματική ενότητα ολοκληρώνεται σε 1 Σαββατοκύριακο).

2.Υποχρεωτική παρακολούθηση ολόκληρης της θεματικής ενότητας που έχει επιλεγεί.

Στους συμμετέχοντες που θα επιλέξουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση συμμετοχής (Υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.developunit.gr)
  2. Αντίγραφο πτυχίου. (Αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται φωτοαντίγραφο της αναγνώρισής του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  3. Καταθετήριο Alpha Bank για την προκαταβολή ή την εξόφληση σε περίπτωση επιλογής ενός Σαββατοκύριακου.
  4. Στην περίπτωση που εμπίπτετε σε κάποια εκπτωτική κατηγορία θα πρέπει να αποστείλετε και αντίστοιχο αποδεικτικό

Κάρτα ή βεβαίωση ανεργίας (Κάτοχοι κάρτας ανεργίας)

Φοιτητική βεβαίωση ή πάσο (Φοιτητές)

Αποδεικτικό αναπηρίας (Άτομα με ειδικές ανάγκες)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Πολύτεκνοι)

 

Η κατάθεση των χρημάτων θα γίνεται στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Alpha Bank A.E. Αριθμός Λογαριασμού: 802002001000227

IBAN: GR0301408020802002001000227

Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ονοματεπώνυμο καταθέτη & αιτιολογία κατάθεσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο τους και μαζί ”Κωδ. έργου 70/3/9581″ (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ/ ”Κωδ. έργου 70/3/9581″).

 

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο email developmentalhealth@yahoo.com

 

Σημ. Η συμμετοχή σας στο Σεμινάριο κατοχυρώνεται με την αποστολή του καταθετηρίου της προκαταβολής.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Μικράς Ασίας 75, Γουδί
Κτίριο 11, Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας

Μετρό: Στάση Αμπελόκηποι (10 λεπτά απόσταση με τα πόδια)

EnglishGreek