ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μαθήματα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στους εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους στο μάθημα της Παιδιατρικής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Εκπαίδευση ειδικευομένων παιδιάτρων στην πρώιμη ανίχνευση διαταραχών της ανάπτυξης με ειδικές δοκιμασίες καθώς και σε θέματα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.

EΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Εκπονούνται και εποπτεύονται διδακτορικές διατριβές σε αναπτυξιακά θέματα.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής με πρακτικό χαρακτήρα, διάρκειας 510 ωρών για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, των νηπιαγωγών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού καθώς και άλλων ειδικών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία της Μονάδας Αναπτυξιακής παιδιατρικής σε θέματα ειδικής αγωγής, έχει διαπιστωθεί η αυξημένη ανάγκη επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

Για το λόγο αυτό, το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με κύριους στόχους:

  • την επιμόρφωση σε ενότητες που αφορούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
  • το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

   Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένων πρακτικών γνώσεων και η κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας που στελεχώνουν το χώρο της ειδικής αγωγής ώστε να καταστούν ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο παιδί και την οικογένεια του για τη σχολική και κοινωνική ένταξή του.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση Παιδιάτρων Λειτουργών Υγείας έχουν δημιουργηθεί και σταθμιστεί ή προσαρμοστεί σε ελληνικό πληθυσμό αναπτυξιακές δοκιμασίες. Αφορούν την πρώιμη ανίχνευση διαταραχών της ανάπτυξης σε παιδιά 0-5 χρόνων, τη σχολική ετοιμότητα καθώς και την πρώιμη ανίχνευση διαταραχών επικοινωνίας.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Οργάνωση  Ειδικών Σεμιναρίων για την Εκπαίδευση Παιδιάτρων και Ειδικών  Θεραπευτών:

  • Στη διάγνωση και αντιμετώπιση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος.
  • Στη θεωρητική και πρακτική εξάσκηση Επαγγελματιών Υγείας, στο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης PORTAGE.
  • Στην αναγνώριση και αντιμετώπιση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών
  • Στην πρώιμη ανίχνευση διαταραχών επικοινωνίας.
EnglishGreek