ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
EΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ