ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικό έργο

♦Προσαρμογή και στάθμιση σε ελληνικό παιδικό πληθυσμό της Δοκιμασίας

 «Η ανάπτυξη του παιδιού  σε ηλικίες κλειδιά «.

             Η Δοκιμασία  ανιχνεύει έγκαιρα αποκλίσεις της νοητικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 0-5 χρόνων  σε προκαθορισμένες «ηλικίες κλειδιά» και επιτρέπει στο γενικό παιδίατρο την πρώιμη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών. Η ανιχνευτική αυτή δοκιμασία διδάσκεται συστηματικά στους εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και χρησιμοποιείται από πολλούς παιδιάτρους στην καθημερινή παιδιατρική τους πράξη για την έγκαιρη ανίχνευση (screening ) αναπτυξιακών διαταραχών.

♦  Διερεύνηση της συχνότητας και του είδους των διαταραχών συμπεριφοράς

 σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Μελετήθηκαν  2.200 παιδιά που φοιτούν σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων με Ειδική Αναπτυξιακή Δοκιμασία (BEHAVIOUR CHECKLIST FOR PRESCHOOL CHILDREN) (Βραβείο Προληπτικής Παιδιατρικής της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 1992 και Διδακτορική διατριβή Πανεπιστημίου Αθηνών)

♦Προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική γλώσσα της διεθνώς  αναγνωρισμένης

 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ  REYNELL.

            Η δοκιμασία  ελέγχει αναλυτικά και με αντικειμενικό τρόπο  επιμέρους Γλωσσικές. Ικανότητες  (Κατανόηση- Έκφραση και Δομή του λόγου) παιδιών ηλικίας 1-7 ετών. Η διαδικασία για την στάθμισή της στην Ελλάδα έγινε κατόπιν σχετικής εγκρίσεως και σε συνεργασία με το Βρετανικό Ερευνητικό Κέντρο έκδοσής της NFER – NELSON  Μ. Βρετανία.( Ερευνητικό πρόγραμμα Υπουργείου Υγείας 667/424-2.92).

♦ Προσαρμογή στα Ελληνικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης  PORTAGE για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες.

Το Portage είναι Αμερικανικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής που απευθύνεται σε οικογένειες  που έχουν παιδιά με νοητική υστέρηση ή διαταραχές λόγου και συμπεριφοράς. Με ειδικό  τρόπο διδάσκει τους γονείς πώς να αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν τα παιδιά τους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι με τις πρακτικές οδηγίες που τους δίνει ο εκπαιδευτής Portage ο οποίος επισκέπτεται συστηματικά την οικογένεια κάθε εβδομάδα.

Το ελληνικό πλέον πρόγραμμα Portage εφαρμόζεται σε πολλά κέντρα Ειδικής Αγωγής, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις  καθόσον έχει οργανώσει στα Νοσοκομεία Παίδων σχετικά σεμινάρια στα οποία εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα Portage ειδικοί δάσκαλοι και θεραπευτές.

♦ Διερεύνηση των απόψεων μαθητών ηλικίας 12-16 χρόνων σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον τους και την κοινωνική αποκατάσταση τους.

             Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι απόψεις 1073 μαθητών που φοιτούσαν σε όλα τα Γυμνάσια κα Λύκεια επαρχιακής πόλης σχετικά με την αυτοεκτίμηση των ικανοτήτων τους,  την ενημέρωσή τους για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τους στόχους τους για το επαγγελματικό τους μέλλον. (Βραβείο Τσαμπούλα της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας).

♦ Κλινική, Αναπτυξιακή και Μοριακή Γενετική  Διερεύνηση παιδιών με Σύνδρομο Williams στον ελληνικό πληθυσμό (Χωρέμειο Έπαθλο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 2004)

♦ Δημιουργία της Πρότυπης Δοκιμασίας  Ελέγχου της Σχολικής Ετοιμότητας

 «Α΄ ΤΕΣΤ» για την Πρόληψη των Μαθησιακών Δυσκολιών.

             Η ανιχνευτική αυτή δοκιμασία έχει σταθμιστεί σε 2000 Ελληνόπουλα προσχολικής  ηλικίας που φοιτούν σε νηπιαγωγεία της Αθήνας.  Ελέγχει συνολικά  δέκα (10) Βασικές Αναπτυξιακές ικανότητες (γνωστική  ικανότητα , γλωσσική επάρκεια, κριτική σκέψη, σύνθετο συλλογισμό, αφηρημένη σκέψη, οπτική αντίληψη, γραφοκινητική ικανότητα, υπερκινητικότητα, επίπεδο προσοχής και συμπεριφορά) που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση των παιδιών στο σχολείο (Βραβείο Προληπτικής Παιδιατρικής Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, 2008)

♦Εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της τεχνικής Array-CGH (συγκριτικός

γενομικός υβριδισμός) σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση.

Σε συνεργασία με  το Εργαστήριο Γενετικής του Ιταλικού  Παν/μιου της Παβίας (Dipartmento di Patologia Umana ed Ereditaria, Universita di Pavia, Italy) εφαρμόστηκε η τεχνική του συγκριτικού γενομικού υβριδισμού (Array-CGH) για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παιδιά που εμφανίζουν  πνευματική καθυστέρηση.

Ο συγκριτικός γενομικός υβριδισμός (Array- CGH) είναι μια καινούργια τεχνική που αναπτύχθηκε τα τελευταία 7 χρόνια  μετά την αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.

            Με την τεχνική αυτή είναι δυνατή η ανίχνευση μη-ισοζυγισμένων μεταλλάξεων που ευθύνονται για το 10-15% των παιδιών που πάσχουν από νοητική υστέρηση και έχουν φυσιολογικό καρυότυπο.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εξέταση έχει σημαντική αξία στη διάγνωση και πρόγνωση επιλεγμένων περιστατικών υψηλού κινδύνου για συγγενείς δυσπλασίες και νοητική υστέρηση  στα πλαίσια προγεννητικού χρωμοσωματικού ελέγχου που υποβάλλονται περισσότερες από 20.000 μητέρες κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

♦Μελέτη της ψυχοκινητικής εξέλιξης παιδιών που γεννήθηκαν μετά από  προεμφυτευτική  γενετική διάγνωση (PGD) και αξιολόγηση του άγχους των γονέων  τους.

            Η  τεχνική της Προ-εμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης εμβρύων (PGD)  από εξωσωματική γονιμοποίηση σκοπεύει στη μεταφορά  και εγκατάσταση  στη μήτρα μόνο των  υγιών για το ελεγχόμενο νόσημα εμβρύων δίνοντας τη δυνατότητα σε ζευγάρια, με κίνδυνο μεταβίβασης μονογονιδιακού  νοσήματος, να αποκτήσουν υγιές παιδί και να αποφύγουν τη διακοπή μιας παθολογικής κύησης.

Μέχρι σήμερα, ελάχιστα παιδιά που γεννήθηκαν μετά από τεχνική PGD   έχουν μελετηθεί αναπτυξιακά.

♦Μελέτη της  γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών με HIV λοίμωξη

 σε σχέση με τη αντίστοιχη υγιών συνομηλίκων τους.

♦Διερεύνηση της συν-νοσηρότητας του συνδρόμου Υπερκινητικότητας και Διάσπασης Προσοχής (ADHD) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (1ο Βραβείο «Καλύτερης Περίληψης» και  1ο Βραβείο «Καλύτερου Νέου Ερευνητού»)    Ευρωπαικό Συνέδριο  Excellence in Paediatrics.

♦Διάγνωση και Αντιμετώπιση Xαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών στη

Ελλάδα.

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αποτελεί  Κέντρο Αναφοράς παιδιών με εξαιρετικές ικανότητες. Παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται συστηματικά πολλα παιδιά με εξαιρετικές ικανότητες, ηλικίας 3 έως 15 χρόνων.

♦Πρώιμη Ανίχνευση Διαταραχών Επικοινωνίας Παιδιών ηλικίας 18 μηνών έως 4 χρόνων με την Δοκιμασία Επικοινωνίας «Παίς».

♦Γλωσσολογική ανάλυση της ομιλίας παιδιών με σύνδρομο Williams.

Το σύνδρομο Williams  χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ενδιαφέρον γλωσσολογικό προφίλ στα παιδιά.  Η έκφραση του λόγου τους είναι δυσανάλογα προηγμένη σε σχέση με την κατανόησή  και την νοητική τους ικανότητα.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου διερευνήθηκε γλωσσολογικά  η χρησιμοποίηση  μορφολογικών δομών  της ομιλίας (Γραμματικής και Συντακτικού) σε παιδιά με σύνδρομο Williams. Κατεγράφησαν  γλωσσολογικές παράμετροι και συγκρίθηκαν με αντίστοιχους της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά στη Αγγλία  που εμφάνιζαν το σύνδρομο Williams.

♦ Αναπτυξιακό έλεγχο και την εξέλιξη παιδιών με το σύνδρομο Εύθραστου – Χ.

Μελετήθηκαν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και η εξέλιξη  παιδιών  που μετά  από μοριακή ανάλυση βρέθηκε ότι  έπασχαν από το σπάνιο σύνδρομο του Εύθραυστου-Χ.

♦Διερεύνηση της συχνότητας ανεύρεσης οργανικών νοσημάτων σε παιδιά με

αυτιστικού τύπου διαταραχές. Την τελευταία 10ετία παρατηρείται σημαντική αύξηση των Αυτιστικών περιστατικών που παραπέμπονται από όλη τη Ελλάδα.

♦Διερεύνηση της Συχνότητας της Δυσλεξίας σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες .

♦Συγκριτικές μελέτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της ειδικής αγωγής σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες.

EnglishGreek