ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  γίνεται διαγνωστική εκτίμηση και παρακολούθηση παιδιών που εμφανίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη και εξέλιξη νοητικών, γλωσσικών και κινητικών δεξιοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της 18ετούς λειτουργίας της η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αναπτύχθηκε σε Κέντρο Αναφοράς για παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξέλιξη νοητικών γλωσσικών και κινητικών λειτουργιών αλλά και των ευφυών, χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών.

Έχουν εκτιμηθεί και παρακολουθούνται συστηματικά περισσότερα από 10.000 παιδιά,ηλικίας 2 μηνών έως 23 χρόνων, σε μεμονωμένες πολλαπλές και συνδυασμένες συνεδρίες που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 2000-2500 εξετάσεις το χρόνο.

Η ευρεία αναγνώριση της προσφοράς της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής είχε και έχει σαν αποτέλεσμα την εθελοντική στελέχωση της με εξειδικευμένους επιστήμονες Ειδικής Αγωγής με σκοπό την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων παρέμβασης και αποκατάστασης.

Το είδος και η επίπτωση των αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών που εκτιμήθηκαν στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής είναι:

 

1.Συνολική αναπτυξιακή καθυστέρηση (39%) που μετά από εργαστηριακή διερεύνηση αποδόθηκε κατά κύριο λόγο σε:

Νευρολογικά προβλήματα

13%

Χρωμοσωμικές – γονιδιακές διαταραχές

9%

Σύνδρομα

4%

Μεταβολικά και εκφυλιστικά νοσήματα

2%

Μη- οργανικής αιτιολογίας

11%

2. Αναπτυξιακά προβλήματα λόγου(19%)
3. Διαταραχές αυτιστικού φάσματος(23%)
4. Αναπτυξιακή δυσπραξία, ADHD( 9%)
5. Διαταραχές συμπεριφοράς( 3%)
6. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία( 5%)
7. Αισθητηριακές διαταραχές( 2%)

Από τη διαχρονική παρακολούθηση της αναπτυξιακής εξέλιξης των παιδιών και μετά την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων ειδικής αγωγής αναπτυξιακή πρόοδο παρουσίασαν  95% των παιδιών.

Ειδικότερα εμφάνισαν:

Μεγάλη πρόοδο (Αύξηση Αναπτυξιακού Πηλίκου>15 μονάδες)0%

Μέτρια πρόοδο (Αύξηση Αναπτυξιακού Πηλίκου 10-15 μονάδες)0%

Μικρή πρόοδο (Αύξηση Αναπτυξιακού Πηλίκου 5-10 μονάδες)0%

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα και των οικογενειών τους χρησιμοποιούνται σε κλινικό-πιλοτικό επίπεδο τα ακόλουθα πρότυπα προγράμματα:

1.Εγκατάσταση βιβλιοθήκης παιχνιδιών (ToyLibrary) για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παιχνίδια ειδικής κατασκευής χρησιμοποιούνται ως μέσον μάθησης βασικών αναπτυξιακών εννοιών.

2.Προγράμματα Εκπαίδευσης  με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με εξειδικευμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται ως  μέθοδοι εκπαίδευσης παιδιών με  νοητική καθυστέρηση και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.

3.«Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα» για παιδιά που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές της  Ελλάδος, με αξιολόγηση, επικοινωνία και εκπαίδευση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

4.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Καθοδήγηση γονέων από τους ειδικούς θεραπευτές της Μονάδας για την αντιμετώπιση των  Ειδικών Αναγκών των παιδιών τους.

5.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ενίσχυση  των μελών της  οικογένειας στις  λειτουργικές και συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  στην καθημερινή τους ζωή.

Ενημέρωση και καθοδήγηση των γονέων  για  τις  υπηρεσίες  Πρόνοιας  και Εκπαίδευσης της περιοχής τους.

EnglishGreek