Διεπιστημονικό Συνέδριο “Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες Τάσεις & Απόψεις”

Διεπιστημονικό Συνέδριο “Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες Τάσεις & Απόψεις”

……Με μεγάλη επιτυχία και πρωτοφανή συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε το Διαδικτυακό Διεπιστημονικό Συνέδριο “Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα – Σύγχρονες Τάσεις & Απόψεις”, στις 3 & 4 Απριλίου.  Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο είχε ως αντίκρισμα να το παρακολουθήσουν 8070 σύνεδροι από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 

Ειδικότερα συμμετείχαν

  • 1.443 Παιδίατροι
  • 4.018 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 2.609 Ειδικοί Θεραπευτές

 

Η μέση παρακολούθηση ανά συνεδρία ήταν σταθερά μεγαλύτερη των 2500 ατόμων

με μέγιστο αριθμό τους 3620 συνέδρους.

 

Η συμβολή σας στην πρωτοφανή επιτυχία του Συνεδρίου μας δημιουργεί την ελπίδα για την μελλοντική παρουσία σας στις επιστημονικές εκδηλώσεις της

Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.

……

 

EnglishGreek