Οι γονείς συχνά αγνοούν τις αυτοκτονικές σκέψεις των παιδιών τους

Οι γονείς συχνά αγνοούν τις αυτοκτονικές σκέψεις των παιδιών τους

Οι γονείς συχνά αγνοούν τις αυτοκτονικές σκέψεις των έφηβων παιδιών τους και οι έφηβοι συχνά αρνούνται τις αυτοκτονικές σκέψεις που αναφέρουν οι γονείς τους, αυτό αναφέρει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Pediatrics.

Ένα δείγμα 5.100 εφήβων, ηλικίας 11 έως 17, ερωτήθηκε αν είχαν σκεφτεί ποτέ να αυτοκτονήσουν (αυτοκτονικός ιδεασμός) ή αν είχαν ποτέ κατ’επανάληψη σκέψεις για θάνατο. Οι γονείς απάντησαν στις ίδιες ερωτήσεις σχετικά με τα έφηβα παιδιά τους.

Περίπου το 8% των εφήβων ανέφερε ότι είχαν σκεφτεί κάποιες στιγμές την αυτοκτονία, αλλά οι γονείς το γνώριζαν μόνο στις μισές περιπτώσεις. Επιπλέον, το 15% ανέφερε επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου, αλλά οι γονείς γνώριζαν το 25% των περιπτώσεων. Οι γονείς δεν είχαν αντιληφθεί τον αυτοκτονικό ιδεασμό ιδίως των νεαρότερων εφήβων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μισοί από τους έφηβους αρνήθηκαν τις αυτοκτονικές σκέψεις που ανέφεραν οι γονείς τους.

Οι ερευνητές γράφουν: «Είναι πιθανό ότι ένας μεγάλος αριθμός εφήβων με κίνδυνο αυτοκτονίας δεν μπορεί να ανιχνευθεί από τον τακτικό παιδιατρικό έλεγχο. Αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση ιατρών πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας στην αξιολόγηση και τη διαχείριση αυτοκτονικού ιδεασμού και τη σημασία της συλλογής πληροφοριών από πολλούς πληροφοριοδότες και της αξιολόγησης αντικρουόμενων αναφορών».

Της Amy Orciari Herman

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 30-10-2019 από developunit.gr Πηγή: NEJM Journal Watch

Αποστολή απαντήσεων

No Comments

Post A Comment

EnglishGreek