Η Μονάδα είναι εθελοντικά στελεχωμένη από:
 • Αναπτυξιακούς Παιδιάτρους
 • Παιδοψυχίατρο
 • Παιδονευρολόγο
 • Βιοστατιστικολόγο
 • Γενετιστή
 • Λογοπεδικούς
 • Κλινικούς Ψυχολόγους
 • Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους
 • Ψυχοθεραπευτές
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνική Λειτουργό
 • Μουσικοθεραπευτή
 • Σύμβουλο σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού