Η Μονάδα είναι εθελοντικά στελεχωμένη από:
 • Αναπτυξιακούς Παιδιάτρους

 • Παιδοψυχίατρο

 • Παιδονευρολόγο

 • Βιοστατιστικολόγο

 • Γενετιστή

 • Λογοπεδικούς

 • Κλινικούς Ψυχολόγους

 • Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους

 • Ψυχοθεραπευτές

 • Ειδικούς Παιδαγωγούς

 • Εργοθεραπευτές

 • Κοινωνική Λειτουργό

 • Μουσικοθεραπευτή

 • Σύμβουλο σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού

error: Content is protected !!