Στη Μονάδα αντιμετωπίζονται παιδιά με:
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Καθυστέρηση ή διαταραχή λόγου
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσλεκτικού τύπου διαταραχές
 • Νοητική υστέρηση
 • Αυτιστικού τύπου διαταραχές
 • Υπερκινητικότητα
 • Διάσπαση προσοχής
 • Κινητικές διαταραχές
 • Γενετικά σύνδρομα
 • Μεταβολικά νοσήματα
 • Χρόνια νευρολογικά νοσήματα
 • Ευφυή παιδιά
 • Ταλαντούχα και χαρισματικά