Στη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ εξετάζονται παιδιά όλων των ηλικιών, από την πρώτη βρεφική τους ηλικία μέχρι και την πλήρη ενηλικίωσή τους. Τα παιδιά υποβάλλονται σε Λεπτομερή Αναπτυξιακό Έλεγχο με στόχο να τεθούν 2 διαγνώσεις. Τόσο η Ιατρική Διάγνωση όσο και η Αναπτυξιακή Διάγνωση. Και οι δύο αυτές διαγνώσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να προσδιορισθεί η θεραπεία και να σχεδιασθεί πρόγραμμα παρέμβασης που απευθύνεται και στο παιδί αλλά και στην οικογένειά του. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ένα παιδί εμφανίσει αναπτυξιακή διαταραχή τότε όλη η Οικογένεια βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο να διαταραχθεί και αυτή. Για να γίνει η αναπτυξιακή διάγνωση δεν αρκεί μόνο η συμβατική παιδιατρική εξέταση που όλοι γνωρίζουμε. Πέραν αυτής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε και Ειδικές Αναπτυξιακές Δοκιμασίες, δηλαδή Ειδικά Τέστ, καθώς και μεθόδους εξέτασης οι οποίες απαιτούν σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ειδικά λογισμικά προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Έτσι υπολογίζουμε με ακρίβεια το έμφυτο γνωστικό δυναμικό των παιδιών σε επιμέρους τομείς της ανάπτυξής τους και εντοπίζουμε όχι μόνο τις μειονεξίες τους αλλά και τα δυνατά τους σημεία. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε θεραπευτικά προγράμματα που εκμεταλλεύονται τα δυνατά σημεία της ανάπτυξης των παιδιών για να διορθώσουμε τις μειονεξίες τους.

 

Στη Μονάδα γίνονται:
 • Αναπτυξιακή Εκτίμηση
 • Νευροφυσιολογική Εκτίμηση
 • Ψυχομετρική Εκτίμηση
 • Γνωστικά και συμπεριφοριστικά προγράμματα PECS, TEACCH
 • Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης PORTAGE
 • Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Δοκιμασίες σχολικής ετοιμότητας
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Οργάνωση μελέτης
 • Βιβλιοθήκη παιχνιδιών
 • Μουσικοθεραπεία
 • Δραματοθεραπεία
 • Προγράμματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς