ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Oι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν. 

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει Θεωρητική Κατάρτιση πρακτικού χαρακτήρα (βιωματικές ασκήσεις, εκπαίδευση με Video, εκπαίδευση με νέες τεχνολογίες, ομάδες εργασίας με εποπτεία) με τις εξής θεματικές ενότητες:

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

25-26/09/2021

 • Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις  στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Προσδιορισμός του επιστημονικού πεδίου της Ειδικής Αγωγής
 • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στην ΕΑΕ
 • Ταξινόμηση Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς. Διαταραχές της Ψυχολογικής Ανάπτυξης – DSM V και ICD10
  Διάρκεια: 14 ώρες

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

2-3/10/2021 & 09-10/10/2021

 • Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Γενικό Σχολείο (T.E. – ΣΔΕΥ – ΕΔΕΑΥ – Παράλληλη Στήριξη,)
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεπιστημονικής Υποστήριξης και Διαφοροποιημένης προσέγγισης: Μελέτες Περίπτωσης με την ΕΔΕΑΥ, Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη  μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο
 • Παράλληλη Στήριξη (Εκπαιδευτικός/E.B.Π/Σχ. Νοσηλευτής/Ειδικός Βοηθός – Ιδιωτική Παράλληλη)
 • Κατ’ οίκον διδασκαλία

Διάρκεια: 28 ώρες

 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

16-17/10/2021 & 23-24/10/2021

Πρώιμη Παρέμβαση & Έγκαιρη Ανίχνευση

 • Σύγχρονες απόψεις για την αναγκαιότητα της πρώιμης παρέμβασης
 • Στόχοι και αποτελεσματικότητα της Πρώιμης Παρέμβασης
 • Πρώιμη Ανίχνευση Αναπτυξιακών Διαταραχών στα Παιδιά με Ειδική Ανιχνευτική Δοκιμασία

Προσχολική ηλικία

 • Έλεγχος της Σχολικής Ετοιμότητας
  Γραφοκινητικές δεξιότητες και Κινητικές δυσκολίες στην προσχολική ηλικία
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα δίχρονης προσχολικής αγωγής
 • Σύγχρονη Ταξινόμηση αναπηριών (ICF)
  Διάρκεια: 28 ώρες

 

 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

06-07/11/2021

 • Γλωσσική ανάπτυξη: εκτίμηση και αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου και ομιλίας

Διάρκεια: 14 ώρες

 

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

13-14/11/2021

Αισθητηριακές αναπηρίες: Κώφωση – Τύφλωση

 • Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής στην Ελλάδα
 • Βιωματικό εργαστήριο προσανατολισμού & κινητικότητας

Διάρκεια: 14 ώρες

 

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

27-28/11/2021

     Νοητικές και κινητικές αναπηρίες

Σύγχρονη προσέγγιση & ταξινόμηση

 • Έννοιες – ορισμοί – κατηγοριοποιήσεις – ερμηνευτικές προσεγγίσεις
  Κοινωνική ένταξη & ποιότητα ζωής
 • Επιπτώσεις της νοητικής καθυστέρησης στην οικογένεια, το σχολείο και την πολιτεία
 • Βιωματική Μελέτη Περίπτωσης

Κινητικές αναπηρίες

 • Ενταξιακή διαδικασία και σχολική ένταξη των παιδιών με κινητικές αναπηρίες
 • Διδακτικές Πρακτικές και Στόχοι – προγράμματα παρέμβασης – εξατομικευμένο πρόγραμμα

Διάρκεια: 14 ώρες

 

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

04-05/12/2021 & 11-12/12/2021

Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης

 • Τέχνη και συμπεριληπτική εκπαίδευση: η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών παρέμβασης (θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) στην εκπαίδευση ατόμων με διαφορετικές, με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και με αναπηρία
 • Βιωματικό Εικαστικό εργαστήριο

Διάρκεια: 28 ώρες

 

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

18-19/12/2021

 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς στην Παιδική & Εφηβική Ηλικία
 • Θεωρητική και πρακτική διάσταση

Διάρκεια: 14 ώρες

 

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

15-16/01/2022 & 22-23/01/2022

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

 • Δοκιμασίες διάγνωσης
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης στο Σχολείο και στην Οικογένεια
 • Μελέτες Περίπτωσης

Διάρκεια 28 ώρες

 

10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

29-30/01/2022 & 05-06/02/2022 & 19-20/02/2022

Mαθησιακές δυσκολίες: ένας πολυσυλλεκτικός όρος

 • Διαγνωστική προσέγγιση και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
 • Σχεδιασμός υποστήριξης παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην εκπαίδευση
 • Ψυχομετρικά  Εργαλεία (test) αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών στην Προσχολική & Σχολική ηλικία
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη γενική τάξη στη Β/θμια Εκπαίδευση
 • Από τη Γνωμάτευση στο Ε.Π.Ε.: Άξονες και δραστηριότητες εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητή με Δυσλεξία και μαθήτρια με Δυσαναγνωσία
 • Διαφοροποίηση και Εμπλουτισμός Περιεχομένου, Διαδικασίας και Παραγώγων της Διδασκαλίας -και Χαρισματικά παιδιά

Διάρκεια: 42 ώρες

 

11η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

26-27/02/2022

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα

 • Θεωρητική και Πρακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση

Διάρκεια: 14 ώρες

 

12η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

12-13/03/2022 & 19-20/03/2022

Μοντέλα επικοινωνίας στο Σχολείο για Όλους («inclusive education»)

 • Η μετάβαση μαθητών από το ειδικό σχολείο στο γενικό σχολείο
 • Σχολική ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
 • Προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με την ένταξη και τη συνεκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Αναδυόμενη και πολυπρισματική επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Δεξιότητες επικοινωνίας για τον εκπαιδευτικό ειδικής – και γενικής αγωγής στο σχολικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της σχολικής ένταξης
 • Συμβουλευτική Κατάρτιση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη των παιδιών με προβλήματα στη σχολική τάξη
 • Στέγες διαβίωσης ενηλίκων ΑμεΑ-Υποστηριζόμενης, ημιαυτόνομης ή αυτόνομης διαβίωσης

Διάρκεια: 28 ώρες

 

13η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

02-03/04/2022

Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην ενταξιακή εκπαίδευση (Εξ αποστάσεως, σύγχρονη, ασύγχρονη) στην ΕΑΕ

 • Ψηφιακή εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή – Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη για μαθητές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική τάξη και στα Τμήματα Ένταξης
 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για εκμάθηση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών στο δημοτικό και στο γυμνάσιο
 • Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό υλικό με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση (in e-learning) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Η Υποστηρικτική Τεχνολογία σε Παιδιά με Κινητική Αναπηρία
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εθισμός στο Διαδίκτυο

Διάρκεια: 14 ώρες

14η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

16-17/04/2022

Ανθρώπινα Δικαιώματα και εκπαίδευση των Ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Νέες μορφές γονεϊκότητας
 • Συμβουλευτική των εφήβων στη  γονεϊκότητα  στα Ειδικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σεξουαλική αγωγή και σχολείο-  Σεξουαλική εκπαίδευση οικογενειών παιδιών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Διάρκεια: 14 ώρες

 

15η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

07-08/05/2022

Παρουσίαση Σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά Μελέτη Περίπτωσης

 • Σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Μελετών Περίπτωσης
 • Συμπεράσματα από την πρακτική άσκηση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Διάρκεια: 14 ώρες

 

EnglishGreek