10 ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(Βάσει των Ν. 3699/2008 & 4465/2017)

 

«ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

 

Ακαδημαϊκό έτος: 2018-2019
Διοργάνωση: Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια: Μ. Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας
Επιστημονικά υπεύθυνη: Λωρέττα Θωμαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Ετήσια Διάρκεια Σεμιναρίου: 510 ώρες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

ΜΕΣΩ WEBINAR:

ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018

Ακαδημαϊκό έτος: 2018-2019
Διοργάνωση: Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β ́ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονικά υπεύθυνη: Λωρέττα Θωμαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Ετήσια Διάρκεια Σεμιναρίου: 510 ώρες
Είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτεί εκπαιδευτικούς για ένταξη σε επικουρικούς πίνακες στην Ειδική Αγωγή.

 

 

 

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το Σεμινάριο χορηγούνται:
Πιστοποιητικό Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες βάσει των Νόμων Ειδικής Αγωγής 3699/2008 & 4415/2016
Μονάδες ECVET για διεθνείς πιστοποιήσεις.
Αναλυτικότερα, το Πιστοποιητικό του Σεμιναρίου:
1. Βάσει του άρθρου 46, Ν.4465/2017, αναγνωρίζεται στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018- 2019.
2. Βάσει του άρθρου 48, Ν. 4415/2016, δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς να εργαστούν με απόσπαση στα ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης).
3. Χορηγεί 42 πιστωτικές μονάδες ECVET για διεθνείς πιστοποιήσεις και ειδικότερα:

Θεωρητική Κατάρτιση : 22 μονάδες
Πρακτική άσκηση: 10 μονάδες
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Παρέμβασης : 10 μονάδες

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:
Κατάρτιση και εξειδίκευση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, video προβολή και άλλες ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης
ενηλίκων
Διαλέξεις και παρουσιάσεις παιδαγωγικών εργαλείων όπως διαγνωστικά τεστ και υποστηρικτικά προγράμματα από τη σύγχρονη επικαιρότητα
Πρακτική εξάσκηση σε δημόσιους φορείς και σχολικές μονάδες (ΣΜΕΑΕ) Ειδικής και Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπαίδευση στο Σχεδιασμό Προγραμμάτων Παρέμβασης και Υποστήριξης με ειδική θεματολογία και σε Μελέτες Περίπτωσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

Εισαγωγή Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ειδικών θεραπευτών και επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής
Αγωγής, η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής με πρακτικό χαρακτήρα.
Από την μέχρι σήμερα εμπειρία της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής σε θέματα ειδικής αγωγής, έχει διαπιστωθεί η αυξημένη ανάγκη επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες
θεματικές ενότητες.
Για το λόγο αυτό, το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με κύριους στόχους:
• την επιμόρφωση σε ενότητες που αφορούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
• τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτεί εξειδικευμένη διεπιστημονική προσέγγιση που στόχο έχει την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου αφενός να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο και αφετέρου να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε στην ενήλικη ζωή τους να είναι αυτόνομα, παραγωγικά και συναισθηματικά υγιή. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική παρέμβαση και ομαλή φοίτηση των
μαθητών.

Στόχος του Σεμιναρίου: Στόχος του Σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένων πρακτικών γνώσεων και η κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας που στελεχώνουν το χώρο της ειδικής αγωγής ώστε να καταστούν ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο παιδί και την οικογένεια του για τη σχολική και κοινωνική ένταξή του.

Συμμετοχή στο Σεμινάριο: Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς,
βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοργάνωση: Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικά υπεύθυνη: Λωρέττα Θωμαΐδου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Η αυξανόμενη  συχνότητα των Αυτιστικών Διαταραχών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς και τη  βιβλιογραφία. Πρόσφατες  μελέτες υπολογίζουν τη συχνότητά τους σε 1 στα 100 παιδιά. Αυτό σημαίνει  ότι είναι πιο συχνές από πολλά άλλα παιδιατρικά νοσήματα, γεγονός που καθιστά τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος πιεστικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συχνότητας του προβλήματος η Αμερικανική  Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά προληπτικό έλεγχο για  ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος στα  παιδιά στην ηλικία των 18-36 μηνών.

Ο  Παιδίατρος-ειδικός οφείλει πρώτος να αναγνωρίζει τα  πρώιμα σημεία των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος και να δύναται να τα ανιχνεύει συστηματικά με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο.

Στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, δημιουργήσαμε και σταθμίσαμε σε ελληνικό πληθυσμό την Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς».

Νέα ημερομηνία Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 

Αθήνα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και 09:30 π.μ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ- Master) με θέμα «Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας» (ΦΕΚ 1212/6-04-2017). Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης σε επαγγελματίες Υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους κλπ) και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες π.χ. εκπαιδευτικούς που έρχονται καθημερινά σε επαφή με εφήβους και νέους.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ